Raksti
Twitter
Arhīvs
Foto
Video
Eiro monētas
 Par mani

Saņemot veikalā atlikumu sīknaudā, vienmēr interesanti, no kuras valsts nākusi katra eiro vai centu monētiņa. Sākumā bija doma sakrāt tās visas, bet "iesaldēt"līdzekļus īsti nav jēgas. Jo vairāk tāpēc, ka kopā ar jubilejas monētām to izrādās visai daudz. Tomēr piefiksēt, kuras monētas nonākušas manās rokās Latvijā (ārzemes neskaitot), šķita interesanti. Tāpēc te likšu attēlus ar tām eiro un centu monētām, kas vismaz brīdi pabijušas manā kabatā.

Starts 8.04.2014. Ja patīk, pastāsti arī citiem:


 Austrijas 2 eiro monēta ar pacifistes Bertas fon Zutneres(Bertha von Suttner) portretu, kas simbolizē Austrijas gadu desmitiem ilgos centienus veicināt mieru. Uzraksts uz 2 euro monētas jostas: 2 EURO * * * – atkārtojas četras reizes pārmaiņus stateniskā un apvērstā pozīcijā. 
Austrijas 1 eiro monēta ar slaveno austriešu komponistu Volfgangu Amadeju Mocartu(Wolfgang Amadeus Mozart), kas simbolizē Austriju kā mūzikas zemi.
 Austrijas 50 centu monēta ar Secesijas ēku Vīnē, kas parāda jūgendstila pirmsākumus Austrijā. Šī ēka simbolizē jauna laikmeta sākumu, attēlojot tiltu uz jaunu monetāro ēru. 
 Austrijas 20 centu monēta ar Belvederas pils attēlu. Tā viena no skaistākajām Austrijas baroka pilīm, šeit 1955. gadā tika parakstīts Līgums, ar kuru atjaunota Austrijas suverenitāte, padarot šīs pils vārdu par sinonīmu vārdam "brīvība"    
 Austrijas 10 centu monēta ar Sv. Stefana katedrāli – vienu no Vīnes gotiskās arhitektūras pērlēm, populāru tūrisma objektu. 
 Austrijas 5 centu monēta ar alpu prīmulām. Tā iekļaujas augu motīvu sērijā, kas simbolizē pienākumu pret vidi un Austrijas devumu Kopienas vides politikas attīstībā. 
Austrijas 2 centu monēta ar ēdelveisu. Monēta iekļaujas augu motīvu sērijā, kas simbolizē pienākumu pret vidi un Austrijas devumu Kopienas vides politikas attīstībā.  
Austrijas 1 centa monēta ar genciānu. Tā ir pēdējā monēta no augu motīvu sērijas, kas simbolizē pienākumu pret vidi un Austrijas devumu Kopienas vides politikas attīstībā. 
  Beļģijas 2 eiro pirmās sērijas (apgrozībā ir divu sēriju monētas, abu sēriju monētas ir derīgas) monēta, kuras iekšējā daļā attēlots karalis Alberts II, bet ārējā daļā redzama karaļa monogramma – lielais burts "A", virs kura atrodas kronis – starp 12 zvaigznēm, kas simbolizē Eiropu, kā arī emisijas gads.
 Beļģijas 2 eiro monēta par godu Beļģijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2010. gadā. Monētas iekšējā daļā attēlots piemiņas logotips – stilizēti burti "EU" un "trio.be" Zīmējumu monētas vidū ieskauj uzraksts "BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010" un valsts nosaukums trijās valodās – "BELGIE, BELGIQUE, BELGIEN". Zem logotipa un virs valsts nosaukuma emisjas gads "2010" izvietots vidū starp naudas kaltuves zīmi kreisajā pusē un naudas kaltuves meistara zīmi labajā pusē. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes. 
 Beļģijas 1 eiro pirmās sērijas (apgrozībā ir divu sēriju monētas, abu sēriju monētas ir derīgas) monēta, kuras iekšējā daļā attēlots karalis Alberts II, bet ārējā daļā redzama karaļa monogramma – lielais burts "A", virs kura atrodas kronis – starp 12 zvaigznēm, kas simbolizē Eiropu, kā arī emisijas gads.
 Beļģijas pirmās sērijas 50 centu monēta, kuras iekšējā daļā attēlots karalis Alberts II, bet ārējā daļā redzama karaļa monogramma – lielais burts "A", virs kura atrodas kronis – starp 12 zvaigznēm, kas simbolizē Eiropu, kā arī emisijas gads. 
 Beļģijas trešās sērijas 50 centu monēta ar karali Filipu, viņa karalisko monogrammu "FP" un Beļģijas valsts kodu "BE". Naudas kaltuves zīme redzama abās pusēs emisijas gadskaitlim.
 Beļģijas 20 centu pirmās sērijas monēta ar iekšējā daļā attēlotu karali Albertu II, bet ārējā daļā - karaļa monogrammu – lielo burtu "A", virs kura atrodas kronis – starp 12 zvaigznēm, kas simbolizē Eiropu, kā arī emisijas gads.
 
  Beļģijas otrās sērijas 20 centu monēta ar karaļa Alberta II attēlu. Jaunajā izlaidumā (kopš 2008. gada) karaļa monogramma un emisijas gads redzams monētas iekšējā daļā, tāpat kā kaltuves zīme un Beļģijas valsts kods "BE". 
 Beļģijas pirmās sērijas 10 centu monēta, kuras iekšējā daļā attēlots karalis Alberts II, bet ārējā daļā redzama karaļa monogramma – lielais burts "A", virs kura atrodas kronis – starp 12 zvaigznēm, kas simbolizē Eiropu, kā arī emisijas gads.  
 Beļģijas otrās sērijas 10 centu monēta ar karaļa Alberta II attēlu. Jaunajā izlaidumā (kopš 2008. gada) karaļa monogramma un emisijas gads redzams monētas iekšējā daļā, tāpat kā kaltuves zīme un Beļģijas valsts kods "BE". .
 Beļģijas pirmās sērijas 2 centu monēta ar karali Albertu II un ārējā daļā attēlotu karaļa monogrammu – lielo burtu "A", virs kura atrodas kronis – starp 12 zvaigznēm, kas simbolizē Eiropu, kā arī emisijas gadu.
 

Beļģijas pirmās sērijas 1 centa monēta ar karali Albertu II un ārējā daļā attēlotu karaļa monogrammu – lielo burtu "A", virs kura atrodas kronis – starp 12 zvaigznēm, kas simbolizē Eiropu, kā arī emisijas gadu.

Francijas 1 un 2 eiro monēta ar mākslinieka Hoakima Himineza (Joaquim Jiminez) zīmētu koku, kas simbolizē dzīvību, nepārtrauktību un izaugsmi. To aptver sešstūris un Francijas Republikas moto "Liberté, Egalité, Fraternité" (brīvība, vienlīdzība, brālība). 
 Francijas 10, 20 un 50 centu monēta ar visā Francijas franka vēsturē tā dizainā konstanti izmantoto sējēja tēmu, kas uz eirocentu  monētām simbolizē Franciju, kas, arī integrējoties Eiropā, saglabā sevi pašu.
Francijas 1, 2 un 5 centu monētas ar jaunu sievieti Mariannu ar apņēmīgu sejas izteiksmi, kas simbolizē ilgas pēc stabilas un ilglaicīgas Eiropas 
 Grieķijas 2 euro piemiņas monēta par godu 2004. gada Olimpiskajām spēlēm Atēnās. 12 Eiropas Savienības zvaigznes ārējā gredzenā ieskauj senas skulptūras attēlu – atlētu, kurš met disku. Pa kreisi no skulptūras redzams Olimpisko spēļu logotips "ATHENS 2004" un pieci olimpiskie apļi, bet labajā pusē viens virs otra redzams skaitlis "2" un uzraksts "ΕΥΡΩ". 
 Grieķijas 2 eiro monēta ar ainu no Spartas mozaīkas (3. gs.), kurā parādīts, kā Zevs vērša izskatā nolaupa Eiropu. Eiropa ir grieķu mitoloģijas tēls un Eiropas nosaukuma izcelsmes avots. Uz 2 euro monētas jostas uzraksts "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ *" (Grieķijas Republika). 
 Grieķijas 1 eiro monēta ar pūci, kas pārņemta no senas Atēnu 4 drahmu monētas (V gs.pr.Kr.).  
 Grieķijas 50 centu monēra ar Elefteriosu Venezilosu (Eleftherios Venizelos, 1864–1936), vienu no Grieķijas ievērojamākajiem politiķiem. Viņš bija sociālo reformu celmlauzis un slavens diplomāts, kam bija ārkārtīgi svarīga loma Grieķijas valsts modernizācijā un Ziemeļgrieķijas un Egejas jūras salu atbrīvošanā.
 Grieķijas 20 centu monēta ar Joanna Kapodistriasa (Ioannis Capodistrias; 1776–1831), vadoša valsts un Eiropas politiķa un diplomāta, attēlu. Viņš pēc grieķu neatkarības kara (1821–1827) kļuva par pirmo Grieķijas valsts vadītāju (1830–1831).
 Grieķijas 10 centu monēta ar Rigas Fereosu (Rigas Fereos (Velestinlis),1757–1798). Viņš bija Grieķijas apgaismības aizsācējs un vadošs tā laika darbinieks. Viņš sapņoja un vēstīja par Balkānu atbrīvošanos no Otomaņu jūga.
 Grieķijas 5 centu monēta ar moderna jūras tankkuģa attēlu, kas simbolizē Grieķijas jūrniecības novatorisko garu.
 
 Grieķijas 2 centu monēta. Uz tās attēlota korvete – šādus kuģus izmantoja grieķu neatkarības kara laikā (1821–1827). 
 Igaunijas 2 eiro monēta ar valsts kontūru un uzrakstu EESTI (Igaunija)
 Igaunijas 1 eiro monēta ar valsts kontūru un uzrakstu EESTI (Igaunija) 
 Igaunijas 10, 20 un 50 centu monēta ar valsts kontūru un uzrakstu EESTI (Igaunija) 
 Igaunijas 1, 2 un 5 centu monēta ar valsts kontūru un uzrakstu EESTI (Igaunija) 
 Īrijas 2 eiro monēta ar ķeltu arfu – tradicionālu Īrijas simbolu – papildināta ar emisijas gada skaitli un vārdu "Éire" – Īrijas nosaukumu īru valodā 
 Īrijas 1 eiro monēta ar ķeltu arfu – tradicionālu Īrijas simbolu – papildināta ar emisijas gada skaitli un vārdu "Éire" – Īrijas nosaukumu īru valodā  
Īrijas 50, 20 un 10 centu monēta ar ķeltu arfu – tradicionālu Īrijas simbolu – papildināta ar emisijas gada skaitli un vārdu "Éire" – Īrijas nosaukumu īru valodā 
 Īrijas 1, 2 un 5 centu monēta ar  ķeltu arfu – tradicionālo Īrijas simbolu – papildinātu ar emisijas gada skaitli un vārdu "Éire" – Īrijas nosaukumu īru valodā. 
 Itālijas 2 eiro jubilejas monēta par godu XX Ziemas olimpiskajām spēlēm Turīnā 2006. gadā. Monētas centrā attēlota dinamiska slēpotāja figūra. Virs viņa izvietots uzraksts "GIOCHI INVERNALI", bet kreisajā pusē uzraksts "TORINO" un Turīnas raksturīgākā simbola Mole Antonelliana ēkas attēls norāda Ziemas olimpisko spēļu norises vietu. Itālijas Republikas monogramma "RI" un naudas kaltuves zīme "R" arī atrodas pa kreisi no slēpotāja attēla. Labajā pusē redzams emisijas gads "2006" un dizaina autores Marijas Karmelas Kolaneri (Maria Carmela Colaneri) iniciāļi "MCC". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.
Itālijas 2 eiro monēta ar Rafaela(Raphael) zīmēto Dantes Aligjeri(Dante Alighieri) portretu, kas novietots Vatikāna pils Pāvesta Jūlija II spārnā. Uzraksts uz 2 euro monētas jostas: 2 * – atkārtojas sešas reizes pārmaiņus stateniskā un apvērstā pozīcijā. 
 Itālijas 1 eiro monēta ar slaveno Leonardo da Vinči (Leonardo Da Vinci) zīmējumu "Vitrūvija cilvēks", kas izstādīts Akadēmijas galerijā Venēcijā. Šajā zīmējumā attēlotas ideālās cilvēka ķermeņa proporcijas. 
 Itālijas 50 centu monēta ar imperatoru Marku Aurēliju uz zirga.   
Itālijas 20 centu monēta ar futūristu skolas vadošā pārstāvja Umberto Bočioni (Umberto Boccioni) veidoto skulptūru. 
 Itālijas 10 centu monēta ar vienu no lielākajiem Itālijas mākslas sasniegumiem un vienlaikus vienu no pasaules pazīstamākajiem mākslas darbiem - Sandro Botičelli (Sandro Botticelli) gleznu "Veneras dzimšana". 
 Itālijas 5 centu monēta ar Flāvija amfiteātri, kuru ap 75. gadu uzsāka būvēt imperators Vespasiāns un m.ē. 80. gadā svinīgi atklāja imperators Tits. 
Itālijas 2 centu monēta ar Mole Antonelliana – torni, kura projektu 1863. gadā izstrādāja Alesandro Antonelli. 
 Itālijas 1 centa monēta ar Castel del Monte pili. 
 Kipras 1 eiro monēta. Uz Kipras 1 un 2 euro monētām attēlota halkolīta perioda (3000. g. pr. Kr.) dievības krustveida figūra. Šai salai raksturīgās aizvēsturiskās mākslas paraugs simbolizē Kipras nozīmi civilizācijas vēsturē un antīkajā pasaulē.
 Kipras 10, 20 un 50 centu monēta ar Kirēnijas kuģi – 4. gs.pr.Kr. būvētu tirdzniecības kuģi, kas ir Kipras kuģniecības vēstures un Kipras kā nozīmīga tirdzniecības centra simbols.
 
 Kipras 1 un 5 centa monēta ar muflonu – savvaļas aitu, kas ir raksturīgs salas faunas pārstāvis. 
 Latvijas 2 eiro piemiņas monēta par godu Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 statusam. Centrā Rīgas panorāmas attēls, zem tā gadskaitlis 2014, uzraksts "RĪGA – 2014" un "LV". Monētas augšā puslokā uzraksts "EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA". Monētas gredzena daļā 12 zvaigznes. 

(te apkopoju tikai speciāli izlaistās Latvijas eiro monētas)
 Latvijas 2 eiro piemiņas monēta par godu Latvijas prezidentūrai Eiropas savienības padomē 2015. gadā. Monētas nacionālajā pusē attēlots Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē logo – arhetipisks dzirnakmens tēls, virs tā uzraksts LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ, zem tā uzraksts EU2015.LV. Uz monētas joslas uzraksts DIEVS SVĒTĪ LATVIJU, vārdi atdalīti ar zvaigznēm; smalks rievojums. 
 Latvijas 2 eiro piemiņas monēta par godu Eiropas Savienības karoga 30. gadadienai (2015). Monētas nacionālajā pusē attēlots Eiropas Savienības karogs, ko ietver bērna zīmējumu stilā veidotas aplī dejojošu cilvēku figūriņas, virs attēla uzraksts LATVIJA, pa labi no attēla gadskaitļi 1985–2015.
 Latvijas 2 eiro piemiņas monēta ar stārķi, kas veido ligzdu. Izlaista 2015. gadā, atzīmējot Latvijas Ornitoloģijas biedrības 30 gadu jubileju.
 Latvijas 2 eiro piemiņas monēta ar govs attēlu. Eiro piemiņas monētā pārdzimis mākslinieku Gunāra Lūša (grafiskā dizaina autors) un Jāņa Strupuļa (plastiskā veidojuma autors) veidotais govs tēls, kas kā zemes un lauku simbols ilgus gadus rotāja 2 latu apgrozības monētas.
  Latvijas 2 eiro piemiņas monēta ar Kurzemes ģerboņa attēlu.
Kalta 2017. g. Uz monētas jostas uzraksts DIEVS SVĒTĪ LATVIJU, vārdi atdalīti ar zvaigznēm; smalks rievojums.
 Latvijas 2 eiro piemiņas monēta ar Vidzemes ģerboņa attēlu. Laista apgrozībā 2016. gada 15. novembrī
 Lietuvas 2 eiro monēta ar Lietuvas Republikas valsts ģerboni, balto bruņinieku, emisijas valsts nosaukumu "LIETUVA" un emisijas gadu "2015". Uz monētām redzamas arī 12 Eiropas Savienības karoga zvaigznes. Uz 2 euro monētas jostas uzraksts "LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ *" (Brīvība * Vienotība * Labklājība *) 
 Lietuvas 1 eiro monēta ar valsts ģerboni, balto bruņinieku, emisijas valsti "LIETUVA" un emisijas gadu "2015". Uz monētām redzamas arī 12 Eiropas Savienības karoga zvaigznes. 
 Lietuvas 50 centu monēta ar Lietuvas Republikas valsts ģerboni, balto bruņinieku, emisijas valsti "LIETUVA" un emisijas gadu "2015". Uz monētām redzamas arī 12 Eiropas Savienības karoga zvaigznes. 
 Lietuvas 10 un 20 centu monēta ar Lietuvas Republikas valsts ģerboni, balto bruņinieku, emisijas valsts nosaukumu "LIETUVA" un emisijas gadu "2015". Uz monētām redzamas arī 12 Eiropas Savienības karoga zvaigznes. 
 Lietuvas 1, 2 un 5 centu monēta ar Lietuvas Republikas valsts ģerboni, balto bruņinieku, emisijas valsts nosaukumu "LIETUVA" un emisijas gadu "2015". Uz monētām redzamas arī 12 Eiropas Savienības karoga zvaigznes.
 Luksemburgas 50 centu monēta ar Viņa Karaliskās Augstības lielhercoga Henrija profilu. Norādīts arī emisijas gads un uzraksts "Luksemburga" luksemburgiešu valodā ("Lëtzebuerg").  
 Luksemburgas 10 centu monēta ar Viņa Karaliskās Augstības lielhercoga Henrija profilu. Norādīts arī emisijas gads un uzraksts "Luksemburga" luksemburgiešu valodā ("Lëtzebuerg").
 Luksemburgas 1, 2 un 5 centu monēta ar Viņa Karaliskās Augstības lielhercoga Henrija profilu. Norādīts arī emisijas gads un uzraksts "Luksemburga" luksemburgiešu valodā ("Lëtzebuerg").
 Maltas 5 centu monēta ar aizvēsturiskā Mnaidras tempļa kompleksa altāri. Tas celts aptuveni 3600 g.pr.Kr. zemā uzkalnā jūras krastā. 

Nīderlandes 2 eiro Piemiņas monēta par godu karalienes Beatrikses (Beatrix der Nederlanden; pilnā vārdā Beatrikse Vilhelmīna Armgarda (Beatrix Wilhelmina Armgard) paziņojumam par nodomu pēc 33 gadu valdīšanas atteikties no sava troņa par labu savam vecākajam dēlam Orānijas princim Vilemam Aleksandram. Uz monētas attēlots abu dubultportrets. Monēta izdota 2013. gadā. 

 
 Nīderlandes 2 eiro Piemiņas monēta par godu Ekonomikas un monetārās savienības 10. gadadienai. Šādas monētas kopīgi emitēja visas eirozonas valstis, atšķiras vien emitētājvalsts nosaukums.

 
Nīderlandes 2 eiro monēta ar karalieni Beatriksi profilā un uzrakstu "Nīderlandes karaliene Beatrikse" holandiešu valodā. Pusi no monētas ārmalas aptver 12 zvaigznes. Uzraksts uz 2 euro monētas jostas: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Dievs, esi ar mums).  
 Nīderlandes 1 eiro monēta ar karalieni Beatriksi profilā un uzrakstu "Nīderlandes karaliene Beatrikse" holandiešu valodā. Pusi no monētas ārmalas aptver 12 zvaigznes.  
 Nīderlandes 10 un 20 un 50 centu monēta ar karalieni Beatriksi profilā un uzrakstu apkārt monētas ārmalai "Nīderlandes karaliene Beatrikse" holandiešu valodā.
 
 Nīderlandes 1, 2 un 5 centu monēta ar karalieni Beatriksi profilā un uzrakstu apkārt monētas ārmalai "Nīderlandes karaliene Beatrikse" holandiešu valodā. 
 Portugāles 1 eiro monēta ar valsts pilīm un ģerboņiem Eiropas zvaigžņu ielokā. Tas simbolizē dialogu, vērtību apmaiņu un Eiropas celtniecības dinamiku. Centrālais elements ir 1144. gada karaļa zīmogs.
  
Portugāles 10, 20 un 50 centu monēta ar 1142. gada karalisko zīmogu. 
 Portugāles 1, 2 un 5 centu monēta ar pirmo 1134. gada karaļa zīmogu un uzrakstu "Portugal".
  
 Slovākijas 2 euro monēta ar Slovākijas valsts ģerbonī redzamo dubultkrustu uz trim pakalniem. 
 Slovākijas 50 un 20 centu monēta ar Bratislavas pili un Slovākijas valsts ģerbonis. 
 Slovākijas 10 centu monēta ar Bratislavas pili un Slovākijas valsts ģerbonis. 
 Slovākijas 1 un 2 centu monēta ar Tatru kalnu virsotni – slovāku nacionālās neatkarības simbolu Krivanu (Kriváň) – un Slovākijas valsts ģerbonis. 
 Slovēnijas 1 centa monēta ar stārķa attēlu
 Somijas 2 eiro monēta ar Raimo Heino (Raimo Heino) zīmētām lācenēm un lāceņu ziediem. Uzraksts uz 2 euro monētas jostas: SUOMI FINLAND * * *; kur * - lauvas galva. 
Somijas 1 eiro monēta ar diviem lidojošiem gulbjiem. Šo zīmējumu izraudzījās no mākslinieka Perti Mēkinena (Pertti Mäkinen) darbiem, kas bija iesniegti konkursam par Somijas neatkarības 80. gadadienas piemiņas monētu.
 Somijas 50 centu monēta ar ģerboņa lauvu – skulptora Heiki Heiveojas (Heikki Häiväoja) darba reprodukciju. Dažādi ģerboņa lauvas attēli gadiem ilgi izmantoti vairākās Somijas monētās, piemēram, uz 1 markas monētas laikā no 1964. līdz 2001. gadam. 
 Somijas 20 centu monēta ar ģerboņa lauvu. Dažādi ģerboņa lauvas attēli gadiem ilgi izmantoti vairākās Somijas monētās, piemēram, uz 1 markas monētas laikā no 1964. līdz 2001. gadam. 
 Somijas 10 centu monēta ar ģerboņa lauvu. Dažādi ģerboņa lauvas attēli gadiem ilgi izmantoti vairākās Somijas monētās, piemēram, uz 1 markas monētas laikā no 1964. līdz 2001. gadam.
 Somijas 5 centu monēta ar ģerboņa lauvu. Dažādi ģerboņa lauvas attēli gadiem ilgi izmantoti vairākās Somijas monētās, piemēram, uz 1 markas monētas laikā no 1964. līdz 2001. gadam.
 Somijas 1 un 2 centu monēta ar ģerboņa lauvu. Dažādi ģerboņa lauvas attēli gadiem ilgi izmantoti vairākās Somijas monētās, piemēram, uz 1 markas monētas laikā no 1964. līdz 2001. gadam.
 Spānijas 2 eiro monēta ar karaļa Karlosa I (Carlos I de Borbon y Borbon) portretu.
Spānijas pirmās sērijas 1 eiro monēta ar karaļa Karlosa I (Carlos I de Borbon y Borbon) portretu. 
 Spānijas trešās sērijas 1 eiro monēta, uz kuras attēlots jaunais karalis Felipe VI un valsts nosaukums "ESPAÑA 2015". 
 Spānijas 10, 20 un 50 centu monēta ar Migelu de Servantesu (Miguel de Cervantes), spāņu literatūras tēvu, kas simbolizē "cilvēka un viņa darba vispusību".  
Spānijas 1, 2 un 5 centu monēta ar Santjago de Kompostela katedrāli – Spānijas romānikas mākslas pērli un vienu no slavenākajām svētceļojumu vietām pasaulē.
 Vācijas 2 eiro piemiņas monēta Hesene no sērijas "Federālās zemes". Tās priekšplānā redzamie cilvēki, kas iemieso jaunu sākumu un virzību pretī labākai nākotnei, stāv Brandenburgas vārtu priekšā, kas ir Vācijas vienotības simbols. Lozunga "Wir sind ein Volk" ("Mēs esam viena tauta") atainojums, kas izsaka Vācijas iedzīvotāju kolektīvo gribu, simbolizē ceļu uz Vācijas atkalapvienošanos. Iekšējā daļā attēlota arī attiecīgās naudas kaltuves zīme ("A", "D", "F", "G" vai "J"), kā arī emitentvalsts kods "D" un graviera zīme – Bernda Vendhuta (Bernd Wendhut) iniciāļi "BW". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 30 milj. monētu. Emisijas datums: 2015. gada janvāris

 Vācijas 2 eiro piemiņas monēta 

Motīvs: Zāras federālā zeme

Apraksts. Uz monētas attēlota Sv. Ludviga baznīca (Ludwigskirche) – Zāras federālās zemes galvaspilsētas Zārbrikenes simbols. Tajā redzama baznīcas raksturīgā austrumu fasāde un zvanu tornis. Zem tā uzraksts "SAARLAND" un kaltuves zīme "G". Dizaina autors ir Frīdrihs Brenners (Friedrich Brenner), kura iniciāļi redzami pa labi no attēla. Monētas ārējā gredzenā emisijas gads "2009", 12 Eiropas Savienības zvaigznes un uzraksts "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND".

Emisijas apjoms: 30 milj. monētu

Emisijas datums: 2009. gada februāris

Vācijas 2 eiro monēta ar tradicionālo Vācijas suverenitātes simbolu – ērgli, ko aptver Eiropas zvaigznes. Uzraksts uz 2 euro monētas jostas: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (vienotība un taisnība, un brīvība) un federācijas ērgļa emblēma. 
Vācijas 1 eiro monēta ar Federālo ērgli - tradicionālo šīs valsts suverenitātes simbolu. 
Vācijas 10, 20 un 50 centu monētas ar Brandenburgas vārtiem, kas simbolizē Vācijas sadalīšanu un tai sekojošo atkalapvienošanos. Reinharda Heinsdorfa (Reinhard Heinsdorff) veidotajā dizainā uzsvars likts uz vārtu atvēršanos, akcentējot Vācijas un Eiropas apvienošanos.
 Vācijas 1, 2 un 5 centu monēta ar ozola zaru, kas līdzīgs tam, kurš bija attēlots uz agrākajām Vācijas feniņu monētām.

  €2 €1 50c20c10c5c2c1cjub/piemiņas
Austrija          
Beļģija         
Francija          
Grieķija         1
Igaunija         
Īrija         
Itālija        1
Kipra         
Latvija        6
Lietuva          
Luksemburga         
Malta         
Monako         
Nīderlande         
Portugāle         
Sanmarīno         
Slovākija         
Slovēnija         
Somija         
Spānija         
Vatikāns         
Vācija        2

€2€150c20c10c5c2c1cjub/piemiņas

 

Meklēšana meklēt arhīvā
Copyright © 2006 , created by MB Studija »